När brevet från Skatteverket kommer

Det kan vara överväldigande och ångestframkallande att få ett brev från Skatteverket med en mängd frågor. Rädslan behöver inte vara rationell, den kan finnas där även när du vet att du redovisat med hängslen och livrem.

Även för den som dagligen jobbar med skatter och redovisning kan det vara svårt att förstå varför frågorna ställs och förstå vad som kommer att hända när du svarat. 

Varför har du fått en fråga?

Frågor ställs eftersom Skatteverket behöver konkreta svar eller underlag.
– Det är inte av nyfikenhet Skatteverket ställer sina frågor. Vanligtvis är det en uppgift du lämnat som behöver utredas, men ibland kan just slumpen avgöra att du får frågan. I slutänden spelar det inte någon roll. 
Har du yrkat ett avdrag måste du kunna visa att du har rätt till avdraget. Om Skatteverket frågar om dina inkomster eller förmåner beror det kanske på att myndigheten fått in uppgifter från någon annan, t.ex. en rättad kontrolluppgift, och då måste du kunna visa att de uppgifterna inte stämmer.  

Hur kan du svara?

Det är inte alltid lätt att ge Skatteverket de konkreta svar som de söker, särskilt om det är osäkert hur dina svar ska bedömas.
Situationen och dina förutsättningar påverkar hur du bäst svarar på frågorna. Ibland kanske det räcker med ett samtal till handläggaren, men i vissa situationer kan det krävas att du låter ett ombud ta hand om all kommunikation.

Vad som avgör är inte bara hur svår frågan är att svara på, lika viktigt är t.ex. vilken kontroll du känner att du vill ha, din tid och dina resurser och hur du påverkas av att få frågor och brev från Skatteverket.

Vi kan stå i din ringhörna

Vi kan hjälpa dig att svara på frågor utifrån den situation du befinner dig i, genom en ombudsfullmakt eller genom att stötta dig i dina svar.
Eventuellt har vi redan haft kontakt innan deklarationen lämnades, direkt eller via den som hjälpt dig med din deklaration och redovisning.  Vi kan även komma in i din ringhörna när frågan kommer från Skatteverket, eller när det finns ett beslut som du vill överklaga eller få omprövat.

Du väljer själv om du vill få stöd genom hela ärendet eller för delar av processen.  Har du någon som hjälper dig med din löpande redovisning kan vi stötta upp med erfarenhet och kompetens om den skatterättsliga processen. 

– Vi finns med som ett stöd och bollplank när det behövs och där det behövs. Du är inte ensam. 

Behöver du som företagare eller privatperson hjälp med att svara på Skatteverkets frågor? Hör av dig!

Erica Markusson
Skattejurist, IYC Consulting AB
erica@yourcorner.se
+46 (0) 703 730 334
www.inyourcorner.se


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *