Varför bor du där du bor?

Det är lätt att i efterhand fråga ”varför bor du där?” . Väldigt få har ett svar i förväg, oavsett vad du jobbar med. Det är trots allt en väldigt privat sak att tala om var och med vem man sover om nätterna.

Den senaste tiden har olika politikers övernattningar och bosättningar fått stor uppmärksamhet i såväl media som fikarum. Utredningar om bosättningsort är ofta oerhört privata och känsliga, särskilt när de blir offentliga och kryddas med frågor om vad som är lagligt, etiskt och moraliskt riktigt. Det är fullt begripligt att flera politiker nu i efterhand har svårt eller är ovilliga att motivera varför de valt att bo som de gjort.

Hur gör företagen?

För företag som säljer och arbetar i hela världen är det naturligt att ta reda på varför de ska etablera sig på en viss ort. Det är till och med accepterat av de flesta att låta ekonomiska konsekvenser påverka var en etablering görs (iaf så länge som det finns en affärsnytta och företaget tar ett socialt ansvar). Företagsetableringar styrs inte bara av handelsavtal och skattelagstiftning. Du som företagsledare måste även ta hänsyn till en mängd olika intressen för att avgöra om en etablering görs rätt och riktigt. Vilka arbetsrättsliga lagar måste vi följa? Hur ska vår personal ta sig till och från vår etablering? Om vi gör etiskt eller moraliskt fel hur kommer våra kunder uppfatta vårt varumärke?

Det inte bara var du sover som avgör var du bor

Om du har din familj, ditt jobb och alla dina sovplatser på en och samma fastighet så är det enligt de flesta regler, normer och värderingar lätt att bedöma var du bor och varför.  För många är livet inte så enkelt. Då kan det vara väldigt svårt att i förväg ta reda på vad som är rätt och riktigt vid val av bostadsort. Men precis som ett företags etablering har din bosättning konsekvenser. Hur du tillbringar din tid påverkar allt från dina barns skolgång och din hälsovård – till din rätt till avdrag och olika bidrag och stöd. Det kanske största bekymret du kan stöta på är hur du ska hantera din bosättning om du har delad vårdnad om dina barn.

Hur du väljer att bo är viktigt, samtidigt är det inte alldeles lätt att veta hur dina val ska tolkas enligt olika lagar och regler. Du kan t.ex. vara folkbokförd på en ort men vara skatterättsligt bosatt på en annan ort. Vad vi kan lära oss av den senaste tidens uppmärksamhet är att det även finns en mängd etiska och moraliska hinder om du låter ekonomiska skäl avgöra din bosättningsort. Det spelar ingen roll om du följer regelboken om ”alla” anser att du gör fel.

Oavsett om du ska flytta till i grannkommunen eller grannlandet är det viktigt att ta reda på konsekvenserna av att du flyttar. Det är inte bara förtroendevalda som behöver veta varför de bor där de bor.

Vill du som företagare eller privatperson bli bättre förberedd inför en flytt eller nyetablering? Hör av dig!

Erica Markusson
Skattejurist, IYC Consulting AB
erica@yourcorner.se
+46 (0) 703 730 334
www.inyourcorner.se